İhtiyaca uygun aracı seçin
Hakkımızda


Fara Otomotiv, 2016 yılında, genç ve dinamik iştirakçiler Ahmet Özgan Ve Sezer Özgan tarafından Ürgüp'te kurulmuştur.  Şirketimiz, uzun dönem araç ve filo kiralama hizmeti vermesinin yanı sıra, dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edip, son teknoloji ürünleri Türkiye ile tanıştırmaktadır. Her geçen gün büyüyen filomuz ile müşterilerimize daima hızlı ve güvenilir hizmet sunmaktayız.

Kaliteli Hizmet

Fara Otomotiv, müşterilerinin araç kiralama ihtiyaçlarına yüksek model araçlar ile cevap vererek, kiralama sonrasında ihtiyaç duyulan hizmetleri de (kışlık lastik, bakım, vs.) süratle ve yetkili servisler dahilinde yerine getirmeye özen göstermektedir.

Araç Filomuz

Fara Otomotiv bünyesindeki araçların periyodik bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Araçlarımız full kasko ile hizmet vermektedir.

Neden Araç Kiralama?

Araç kiralama, gerek maliyetler açısından, gerek diğer zorunlu yükümlülükler açısından satın almaya göre çok daha kârlı avantajlar sunar. Kiralama ile, vergiler, zorunlu sigortalar, vs. yükümlülüklerden kurtulmuş olmakla kalmaz, aynı zamanda satın alacağınız aracı satarken ortaya çıkacak olan ikinci el değer kaybı, müşteri bulma, satış sonrası tahsilat vs. işlemlerden de kurtulmuş olursunuz. Araçla ilgili işlemler için ayrıca takvim tutma zorunluluğunuz kalmaz, araç için ekstra zaman harcamamış olursunuz.

Araç ihtiyacınız için yeni araç almak isterseniz:

 1. Sermaye ayırmanız gerekir.
 2. Amortisman bedeli ayırmanız gerekir.
 3. Bakım, Onarım, Yedek Parça vs. masraflar, önemli gider kalemleridir.
 4. Kaza veya arıza durumunda uzun süreli iş ve zaman kayıpları oluşur.
 5. Satmak istediğinizde, defter değeri ile satış değeri farkından vergi ödenmesi gerekir.
 6. Satın alımda oluşan KDV gider olarak kullanılmaz.

Ancak, yeni araç ihtiyacınız için kiralamayı tercih ederseniz:

 1. Sermaye çıkışı olmaz.
 2. Kira bedelinin tamamı gider olarak kullanılabilir.
 3. Bakım, onarım, yedek parça vs. masrafları yoktur.
 4. Kaza veya arıza durumunda hızlı çözüm üretilebilir.
 5. Defter değeri ile satış değeri farkından vergi ödenmesi durumu söz konusu değildir.
 6. Bakım, onarım, lastik değişimi vs. işlemler için zaman ve iş kaybı yaşamazsınız.
 7. Vergi, kasko vs. yükümlülüklerden muaf olursunuz.
 8. Banka kredisi ile satın almadan farklı olarak, şirketiniz ödeme planında yer alan ve vadesi gelmemiş ileri tarihli kira bedelleri bilançonuzda mali borçlarınız altında yer almaz ve borçlanma kapasitenizi de olumsuz etkilemez.
Sözleşme

1.Bu sözleşme ile kiralayan (Fara Otomotiv), ön sayfada tarifedilen aracı (Bu anlaşmada araç olarak belirtilecektir) busözleşme koşullarıyla kiraya vermiş, kiracı da koşullarıkabul etmek suretiyle aracı kiralamıştır.

2.Ekonomi Sınıf araçlar için 21 yaş ve en az 1 yıllık geçerlisürücü belgesine sahip, orta sınıf araçlar için 25 yaş ve 2yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, diğer sınıf araçlariçin 27 yaş 3 yılık sürücü belgesine sahip kişiler FaraOtomotiv\'in oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir.

3.Kiracı, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlarauymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımınedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araçbağlanması, araç çekilmesi v.b.) kiracı sorumludur. 

4.Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiylesebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezaiişlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusuaracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar veilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) Kiracısorumludur.

5.Kiralama en az 1 gün (24 saat) \'dir. Daha kısa sürelikiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saatiçin, uygulanan ücretin 1/3 \'ü, gecikme 2 saati geçtiği takdirdeise tam gün ücreti alınır.

6.Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücübelgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibrazetmeleri gerekmektedir

7.Ödemeler kiralama başlangıcında geçerli bir kredi kartı ileyapılır.

8.Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminatmahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokajişlemi uygulanmaktadır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira güntutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarınınv.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itirazetmeyeceğini peşinen kabul eder. Hasar ve trafik cezaları ileilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, her bir işlem için 20(yirmi) TL hizmet bedeli uygulanacaktır.

9.Kiracının talep etmesi halinde, günlük ilgili tarih içinbelirlenen bedeller ile Mini Hasar Sigortası satışı dagerçekleştirilmektedir. Mini Hasar Sigortası, araç sınıfınagöre değişkenlik gösterebilen tutara kadar olan tüm hasarlarıkapsamaktadır. Dolayısıyla, ilgili tutara kadar olan hasarlarda,kiracıyı belge ibraz zorunluluğu bulunmaksızın, hasarmaliyetinden korur. Bu kapsamda ödenecek günlük mini hasarsigortası ve kapsadığı limitler aşağıdaki gibidir: Ekonomisınıf araçlarda 10 TL karşılığında 500 liraya,15 TLkarşılığında 750 liraya 20 TL karşılığında 1.500 liraya,orta sınıf araçlarda 15 TL karşılığında 750 liraya 20 TLkarşılığında 1.500 liraya, SUV, premium ve lüks araçlarda 20TL karşılığında 1.500 liraya 25 TL karşılığında 2.500liraya kadar. 

10.Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracıngüvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili serviseulaştırılmasından kiracı sorumludur. Aracın serviseulaştırılması aşamasında, Fara Otomotiv ofislerinden destekalması halinde, çekici maliyeti de kiracı tarafından ödenecektir.

11.Kiracı, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığışehirde veya ön sayfada belirtilen başka bir yerdeki Fara Otomotivofisine, başlangıçta belirtilen günde, saatte ve kiralayanınisteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.

12.Kiracı, kiralayanın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleriödemekle sorumludur;

a.Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya katettiği mesafe için ön sayfada belirtilen miktarlara görehesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini(aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğukilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatininbozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadakimesafesine göre hesaplanır)

b.Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerindensigorta ücretleri ve diğer ücretler,

c.Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılmasıdurumunda bırakılan yere kadar Kiralayan tarafından belirlenen tekyön ücreti,

d.Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler,

e.Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışındaaraca, kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşıkesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğandiğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracınbağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracınkiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,

f.Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecekhasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanıngiderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddive manevi tazminatlar Kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı,kira sözleşmesinde ilgili \'Kabul Eder\' hanesini imzalamak veönceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ileanlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak veişlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasındanyararlanabilecektir.

g.Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için,geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralamabaşlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücüücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirdealınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanankişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur,

h.Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçlarınyakıtları Fara Otomotiv ofislerinde tamamlanacak, kiracıtarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek % 30 \'luk hizmetbedeli ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleştirilecektir. Kiradönemi ile ilgili trafik cezaları da kiracılar tarafındankiralama sonunda ödenmedi ise Kiralayana ödenecektir. Kiralamabitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları,bilgilendirmek sureti ile kiracının, kira başlangıcındagösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir,

i.Fara Otomotiv ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme vealma için, en yakın Fara Otomotiv ofisine olan uzaklık üzerindenKiralayanın belirlediği tutarda km. başına ücret alınır.

j.Kiracının iş bu anlaşma gereğince yapılması gerekenödemelerin tahsili sırasında kiralayanın yaptığı giderler,

k.Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, depozito olarak alınan kredikartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekildekiralayan tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine kiracıitiraz edemez,

13.Kiracının, Fara Otomotiv tarafından uygulanan Standart Sigortakapsamını ve Mini Hasar Sigortasını kabul etmiş olmasına rağmenaşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi halindehasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizinkarşılamayı kabul eder,

a.Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,

b.Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracı\'nın tek taraflıkusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçlarınhızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafikdurumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlıolmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde) 

c.Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formundakazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

d.Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflıkazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığıdurumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksek devirhızı ile araç kullanımı v.b. özensizlik ve kasıt nedenlioluşacak hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeniile oluşacak hasarlarda, lastik patlaması sonucunda, jant üzerindesürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda, trafik yasalarınaaykırı vasıta kullanılması halinde, trafik yasalarına aykırısürücü belgesi kullanımı halinde, kira sözleşmesindebelirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılmasıhalinde, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin;kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışınaçıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedeliniödemediği hallerde, kiracı, aracın üst kısımlarında hasaraneden olması halinde (köprü, balkon, dal v.b. nesnelere çarpmaneticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası vehasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.

e.3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddizararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortasılimitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzeremeydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasırankiracıya aittir.

14.Kiracı, araç teslimi sırasında, belirlenen ücreti, sonradanoluşacak maliyetleri ise, kira bitiminde, kredi kartı, voucher veyanakit olarak gerçekleştirecektir. Cari hesap çalışan kiracılar,oluşacak borç ile ilgili ödemelerini fatura kesiminden sonranakden veya banka üzerinden gerçekleştirecektir. Kiracı, kira vekira sözleşmesindeki unsurlar gereği oluşan borcunu vaktindeödemediği takdirde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızınfatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel alacağını ve faturatarihinden itibaren %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul,beyan ve taahhüt eder.

15.Araç, aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır :

a.Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu / yüktaşımacılığı,herhangi bir vasıtayı çekme / itmeişlemi,gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerintaşınması, bulundurulması veya diğer gayrı kanuni işlemlerde,alkol (Kanunda belirtilen yasal sınırın altında alkol kullanımıda dahil- örn:0-30 promil arası) ve/veya uyuşturucu madde etkisialtında,  Motor sporlarında (yarış, sürat, ralli, sağlamlık,hız denemeleri v.b.)

b.Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda,araca zarar verecekşekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşyataşınması,aracın kapasitesinden fazla kişinintaşınması,araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygunolmayan yol (bataklık, arazi, dere yatağı v.b.) ve durumlardakullanımı,aracın kiracıdan başka biri tarafından kullanılması(Kiracı dışındaki şahıslar için önceden ek sürücü olarakkayıt şartı bulunmaktadır. Bununla beraber, aracı kullanacakşahsın anlaşmadaki sorumluluklardan kurtulamayacağı gibikullanan ile müteselsilen sorumlu olacaktır.)

c.Ülke sınırları dışında,yasal hız sınırlarıdışında,sözleşme kapsamında belirtilen kuralların dışınaçıkılması nedeni ile oluşan hasarların tamir bedelleri, kazanedeni ile oluşan tüm masraflar ve tazminatlar kiracı tarafındanödenir.

16.Kiracıyaverilen araçta hasar oluşması halinde, kiracıdan ayrıca hasarın%5\'i oranında hasar takip bedeli alınır. Aracın kiracıtarafından kullanılmadığı zamanlarda, kiracı olası kaza veyahırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. Kiracı, tedbirmahiyetinde kapıları kilitli olarak, ruhsatı araçta bırakmamakkaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracınçalınması halinde, aracın anahtarı ve ruhsatını, ilgiliemniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile en yakınFara Otomotiv ofisine 24 saat içerisinde teslim etmek durumundadır.Bahsi geçen tedbirlerin alınmamasına ve/veya aşırmaya dayalıolarak araç çalınmasına neden olunması halinde, kiracı araçbedelini ve diğer zararları ödemeyi kabul eder.

17.Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veyayolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran kiracısorumludur.

18.Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda,kiracı durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgilibirimlere bildirmek, tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisindeilgili Fara Otomotiv ofisine ulaştırmak durumundadır. 

19.Kiracı veya yukarıda 12-g maddede belirtilen herhangi bir yetkilisürücü trafik sigorta poliçesi ile sigortalıdır. Kiralayan 3.şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğuakdedilmiş mali mesuliyet sigortaları teminatı sınırları içindesigorta şirketlerinden alabileceği tazminat miktarında yüklenir.Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm tazminat ve hukukisorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rücu hakkınahaizdir. Kiracı ayrıca kira süresi içinde kaza vukuundakiralayanın ve kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarınıkorumak için aşağıdaki önlemleri alacaktır;

a.İlgili tarafların ve tanıkların ad ve adreslerini almak,sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek,yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı terk etmemek, herhangibir kaza ve hasar halinde en yakın Fara Otomotiv ofisine telefonetmek, ayrıca gerekli şema da dahil olmak üzere kiralayanın kazaraporunu tamamlatmak, başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsaveya yaralı yahut ölü varsa derhal en yakın polise haber vermek.

20.Kiracı, kiralayanın kendi sigorta şirketiyle akdettiği ferdi kazasigortası poliçesinin hüküm ve şartları kapsamında ve önsayfayı imzalamak suretiyle öngörülen bedeli ödemesi kaydıylasigorta edilmiş olacaktır.

21.Aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olmasıhalinde, kiracı belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak teslim etmekile yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri tamamlayıncaya kadargeçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesiişlemeye devam edecektir.

22.Kiralayan aracı kiracıdan geri aldıktan sonra, aracın içerisindekalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir. Kiracı kira süresiiçinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimatkitabına göre yaptırmaya mecburdur. Yetkili servislerde, FaraOtomotiv’in bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek işlemlere aitfaturaların ibrazı halinde bedeller kiracının borcundan düşülecekve kalan kiracıya ödenecektir. Aracın arızalanması halinde,kiralayan derhal aracı emniyetli şekilde park edecek ve en yakınFara Otomotiv ofisini haberdar edecektir. Tamir masrafları, ancakFara Otomotiv ofislerinin önceden izin vermiş olması halinde kabuledilir.

23.Kiralama süresinin sona ermesi üzerine Kiracı kiralama süresinintek taraflı olarak uzatamayacaktır. Kiracının, kiralama süresiniuzatmak istemesi halinde, kiralayanın yazılı onayı ile kirasüresi uzatılabilecek veya kiracı yeni verilecek olan araca rızagösterecektir. Kiralayan Kiracının kiralama süresini uzatmatalebini onaylamaz ise ve her halükarda işbu Sözleşme\'debelirtilen kiralama süresinin sona ermesi üzere; Kiracı kiralamasüresinin sona erdiği gün sözleşmeye konu aracı Kiralayan\'ın“Altıkalı Mah. Atatürk Bulvarı No: 51/6 Ürgüp/Nevşehir”adresine veya Kiralayan\'ın kendisine yazılı olarak bildireceğidiğer bir adrese teslim edecektir. Kira uzatmaları, sonraki kirasözleşmesi imzalanmamış olsa dahi iş bu sözleşme koşullarıile bağlı kalacaktır. Kiracı, sözleşme süresinin sona ermesinerağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suçteşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında alıkoymayacağınıkabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasalaraaykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasalhaklardan yararlanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

24.Kiralayan işbu Sözleşme\'yi dilediği zaman Kiracı\'ya mail, faks,sms yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile Sözleşmeyidilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir.

25.Bu sözleşmede belirtilmeyen, ancak kiralayan tarafından bastırılıpkiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmeninayrılmaz parçası kabul edilen bilgilendirme broşürlerindekikiralama koşulları, kiracı tarafından aynen kabul edilmiştir.

26.Araçların kullanımlarında aşağıdaki şekilde kilometresınırları olup, kilometre aşımı halinde ise aşağıdabelirtilen tutarlarda ücretlendirme yapılacaktır. 

27.“Kiracı, işbu Sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/lardabaşta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamaküzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunubildiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.”

28.Taraflar; iş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklardakiralayanın belge, defter, beyan ve kayıtları ile bilgisayarkayıtları tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı,kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikameedilemeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul vebeyan etmiştir.

29.İş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklar Türk kanunlarınagöre ve Ürgüp mahkeme ve icra dairelerince halledilecektir.

30.Araç kiralama sürecinde, müşteriye ait birtakım temel verilertutmak önem arz etmektedir. Gerekli bilgilerin tamamının alınmasışarttır. Bu tarz bilgilerin eksikliği kiralama sürecinin doğruyürümemesine yol açar. Alınması gereken bu bilgiler,rezervasyon, kiralama ve pazarlama amaçlı olarak kiralayanayardımcı olur. Kiralayan bu bilgileri ve içerisindeki bazıhataları düzeltebilir, güncelleyebilir, ya da silinmesi amacı ilekiralama sırasındaki alınan bilgileri kullanarak kiracıyagönderebilir.

Referanslarımız

 

İletişim

Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Sepeti Cad. No:14 Ürgüp/Nevşehir